“A Futás Öröme” (Libri Kiadó, 2018, Csíkszentmihályi Mihály) – Előszó


Eredeti könyv cím: Running Flow (2017), “A Futás Öröme” (2018, Libri Kiadó), Szerző: Csíkszentmihályi Mihály és tsai.

Előszó a magyar kiadáshoz –  Dr. Buzády Zoltán 

In ENGLISH HERE

„Ebben a rohanó világban – hallom olyan gyakran a panaszt – alig jut időm élvezni az életet! Vajon másoknak ez miért sikerül?” A futás örömében épp erre a sokakat feszítő kérdésre kaphatunk lehetséges választ – és nem csak elméleti szempontból, számos hasznos módszert és gyakorlati ötletet is megismerhetünk.  

Noha emberként egyre komolyabb teljesítményeket érünk el, nagyobb jólétben élünk és újszerű megoldásokkal állunk elő, mégis sokan elégedetlenek az életükkel. Miért nem vagyunk boldogok? Vajon miért foglalkoztat egyre többünket a kérdés, hogy mi értelme a mindennapi munkánknak és cselekedeteinknek? Mi a boldogsághoz vezető út titka? És hogyan találhatunk rá?

Csíkszentmihályi Mihályt jó néhány éve ismerem. Globális kutatóhálózatunkban az általa megalkotott hivatalos flow-módszertan alapján egyre több kis- és nagyvállalatnak tartunk a gyakorlatban is hasznosítható képzést itthon és szerte a világban. 

Csíkszentmihályi a világon talán a valaha élt legismertebb magyar tudós. 

Elért sikereit és örökségét tekintve igazi „hosszútávfutó”: a pozitív pszichológia tudományág megalapítója, a kreativitás és boldogságkutatások úttörője, az egyéni, csoportos és vállalati csúcsteljesesítmények és a boldogság közötti tartós egyensúly kidolgozásának guruja. Mindezen tudományos eredményeit pedig az „áramlat”-elmélet, közismertebb nevén a „flow” hozza közös nevezőre.

És hogy miként kapcsolódik egy futásról szóló könyv a flow-hoz? Úgy, hogy A futás öröme csak látszólag szól a futásról – központi témája valójában a mindennapjaink világa: azok a kihívások, amelyekkel az életünk minden egyes helyzetében újra és újra szembe kell nézzünk, és azok az alkalmak, amelyeken keresztül fejlődhetünk, tanulhatunk, edződhetünk – azaz flow-ba kerülhetünk. 

Tudományos tény, hogy a flow-állapot optimális tapasztalat: különleges, belülről fakadó motivációval, nagy alkotóképességgel és igazi örömmel megélt élmény. Ezért is növeli az egyén, a csapat, egy egész vállalat versenyképességét: „Azon a napon minden különös ok nélkül elhatároztam, hogy futok egy kicsit. Így aztán elfutottam az út végéig. És amikor odaértem, gondoltam, miért ne fussak a város végéig?!” – mondja Forrest Gump a futásról a hollywoodi sikerfilmben. Amikor a hős körül már Amerika szerte követők ezrei sereglenek, és a riporter megkérdezi tőle, mégis mi volt a célja a futással, Forrest egyszerűen csak annyit mond: „Kedvem szottyant futni!” 

Nos, ez az igazi flow magával ragadó ereje!

Aki szeretné ezt a magával ragadó erőt megtapasztalni, meglelni az életöröm forrását „ebben a rohanó világban”, szeretné, hogy megváltozzon a szemlélete a munkájáról, a céljairól, vagyis szeretné, hogy a „mindennapi élete teljesen más áramlatba kerüljön” (Csíkszentmihályi) – annak, vagyis mindenkinek ajánlom ezt a színes, szórakoztató stílusban megírt könyvet.

Kívánom a kedves olvasónak, hogy „a flow legyen vele!” 

Dr. Buzády Zoltán, Budapest 2018. tavaszán
egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
igazgató, Vezetés & Flow Globális Kutatóhálózat, ALEAS Sims Inc.


A Széchenyi-díjjal és a Magyar Érdemrend nagykeresztjével kitüntetett CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY – a jelenleg élő legnagyobb gondolkodók egyike, a pozitív pszichológia megalkotója, a világhíres Flow elmélet atyja, a legtöbbet idézett magyar tudós a világon. Példátlan szakmai elismertségét a kreativitás és a tökéletes élmény kutatásával és leírásával alapozta meg, szakterülete a fejlődés- és neveléslélektan, valamint a kreativitás- és tehetségkutatás. Életművében és számos nyelvre lefordított könyveiben azon örök kérdésekre adott választ, hogy mi a boldogság és hogyan leszünk boldogok.

Csíkszentmihályi Mihály olyan magyar „celebritás”, akinek ismertsége és elismertsége már nem csak a tudományos, hanem a népszerű irodalmi körökben is világklasszis szintű. A Flow-elmélet pedig olyan hungarikum, amely jelenleg az egyetemes tudományos világ egyedülálló hivatkozási pontja, a keleti és nyugati kultúrák „quintesszenciája”.

Az általa kidolgozott elméletben rejlő teremtő erőt az elmúlt években már nem csak a tudományos világ, hanem az üzleti élet és a gazdaságpolitika is felfedezte és alkalmazza. A Flow olyan állapotot jelent, amikor az ember teljesen elmélyül abban a tevékenységben, amit csinál. A koncentrálás és a kontroll érzése ekkor nagyon magas, és az ember úgy érzi, hogy megszűnnek a mindennapi problémák, a gondok háttérbe szorulnak. A Flow állapot a nagy és előremutató teljesítmények feltétele. Bármilyen tevékenység kiválthatja ezt az érzést: sportolás, művészet, vállalkozás, a gyerekekkel való foglalkozás vagy akár éppen a futószalag melletti munka. Ez azt jelenti, hogy a Flow nem a tartalomtól függ, hanem attól, hogy az egyén képességei, és az adott kihívások milyen viszonyban állnak egymással.

Az elmúlt években a különböző vezetés-fejlesztési iskolák mind nagyobb lelkesedéssel fedezik fel a kaliforniai Claremont Egyetemen tanító Professzor téziseit. Amelyik szervezet ugyanis képes arra, hogy munkatársainál előidézze és fenntartsa a Flow állapotot, jelentős teljesítménynövekedéssel számolhat. Mindez makroszinten – akár régiók/országok szintjén – is értelmezhető jelenség.

„Amikor az ember teljesen eggyé válik azzal, amit csinál, és tudja, hogy erős, és az adott pillanatban ő maga irányítja a sorsát, és az eredményektől függetlenül úgy érzi, hogy minden milyen jó… Akkor éli át teljes lényével, hogy áramlik benne az élet. Ez a Flow. A Flow állapotnak sok neve van. Van, aki optimális élménynek nevezi, van, aki úgy írja le, hogy olyan ez, mintha repülne. Mások azt mondják, hogy ilyenkor képesek tökéletesen koncentrálni. Bármilyen szavakkal is írjuk le a Flow élményét, egy biztos: a Flow pillanatai kiragyognak emlékeink sorából.”

– értelmezte a Professzor úr.

A Flow üzenete látványosan egybecseng a polgári demokratikus társadalmak törekvéseivel:

  • A munka által szerezhető jó érzés – A Flow alkotó és pozitív életérzés, az egyén munkával szerzett örömállapota;
  • Integratív megközelítés – A Flow létrejötte nem a tevékenység típusától, az egyén társadalmi helyzetétől vagy életkortól függ, hanem a személyes elköteleződésből fakadó aktív részvételtől;
  • Kreativitás – A Flow-állapot és a kreativitás (új megoldások iránt nyitott, innovatív gondolkodás) szorosan összefüggő jelenségek;
  • Közösségépítő erő – Az alkotással elért eredmények a másokkal kialakított interakciókban nyernek értelmet. A Flow így fogékonnyá tesz az együttműködésre és kijelöli a közös cselekvés irányát;
  • Személyes felelősség – Az egyénnek saját magának kell rátalálnia arra a tevékenységre, amely megelégedettséggel tölti el, és a folyamatos fejlődés perspektíváját kínálja;
  • Pozitív életszemlélet – A Flow öröme alkotással és építéssel jön létre, a jövőbe vetett hitből táplálkozik.

A Flow nagyobb közösségek (akár nemzetgazdaságok) szintjén is értelmezhető. Ha a döntéshozók arra törekednek, hogy olyan körülményeket alkossanak, melyek hozzásegítik a polgárokat saját Flow állapotuk megtalálásához, érezhetően javul az adott közösség (intézmény, gazdálkodó szervezetek, lakóközösség, nemzet, …) tagjainak életminősége.

A Professzor úr sohasem tagadta el magyar identitását. Tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, élő kapcsolata van a magyar tudományos élettel és üzleti világgal. 

Csíkszentmihályi Mihály professzor munkásságát a „virtuális szülőföld” most DÍSZPOLGÁRI CÍM (2018, Erdély, Csíkszentmihály település) adományozásával ismeri el és köti mind szorosabbá a Professzor úr által dédelgetett kapcsolatot.


„A jó kormányzás képes arra, hogy a vezetés olyan munkát biztosítson a dolgozók számára, amelyben megtapasztalható a Flow”

– mondta Prof. Dr. Csíkszentmihályi Mihály a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

https://www.uni-nke.hu/hirek/2017/11/20/a-flow-nyomaban-csikszentmihalyi-mihallyal

Video interjú: 

Comments

comments